LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą, iš kurio matyti, kaip vyko klausimo svarstymas dėl frakcijų koaliciją parlamente sudariusių Seimo narių.

Su dokumentu galima susipažinti čia. 

Partijos etikos sargai pasiūlė LSDP tarybai skirti griežčiausią nuobaudą tiems partijos nariams, kurie nepaisė 2017 m. rugsėjo 23 d. LSDP tarybos sprendimo nutraukti koalicijos sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) bei sudarė frakcijų koaliciją parlamente. Griežčiausia nuobauda reiškia šalinimą iš partijos, tačiau galutinį sprendimą priima taryba.

Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu, iš partijos siūloma šalinti Mindaugą Bastį, Juozą Bernatonį, Algirdą Butkevičių, Gediminą Kirkilą, Andrių Palionį, Rimantą Sinkevičių, Artūrą Skardžių, Rimantę Šalaševičiūtę, Ireną Šiaulienę, Antaną Vinkų.

Etikos ir procedūrų komisija taip pat išnagrinėjo Seimo narių skundus. Parlamentarai kvestionavo balsavimo procedūrą 2017 m. rugsėjo 23 d. tarybos posėdyje: jie teigė, kad per kvorumo patikrinimą suskaičiuoti 167 tarybos nariai, o dėl koalicijos iš viso balsavo 195. Komisija iš sekretoriato dokumentų nustatė, kad tarybos posėdyje iš viso užsiregistravo 195 tarybos nariai, tačiau žmonių skaičius pagrindinėje salėje kito dėl žmonių judėjimo. Protokoluose fiksuota, kad prieš balsavimą dėl koalicijos nutraukimo į salę grįžo tarybos narių grupė.

Seimo nariai kėlė klausimą dėl sprendimo priėmimo demokratiškumo, teigta, kad buvo ignoruojama mažumos nuomonė. Etikos ir procedūrų komisija nustatė, kad tarybos posėdyje dėl koalicijos pasisakė 28 LSDP atstovai, tarp jų – 8 Seimo nariai, taigi taryboje buvo sudarytos sąlygos išsakyti savo poziciją visiems. Tarybos nariai taip pat galėjo pateikti ir pateikė siūlymus nustatyti vėlesnę datą, nuo kada nutraukiama sutartis, arba balsuoti slaptai, tačiau šie siūlymai nesulaukė reikiamo skaičiaus tarybos narių palaikymo. Su tarybos nutarimu nesutinkantys tarybos nariai pagal statutą galėjo pareikšti atskirąją nuomonę, tačiau šia teise nepasinaudojo.

Etikos ir procedūrų komisijai keltas ir klausimas dėl išankstinio koalicijos partnerių neinformavimo apie koalicijos sutarties nutraukimą. Komisija nurodo, kad diskusijos dėl koalicijos LSDP vyko apie du mėnesius, apie jas gausiai rašė žiniasklaida, o koalicijos partneriai netgi ragino sprendimus priimti greičiau.

Parlamentarai taip pat rašė, kad nutraukiant koalicijos sutartį su LVŽS nebuvo pateikti argumentai, tačiau Etikos ir procedūrų komisija nurodo, jog taryba kartu su nutarimu priėmė ir rezoliuciją, kurioje pateikiami argumentai ir motyvai dėl koalicijos nutraukimo, aptariamos galimos tolesnio bendradarbiavimo formos.

Į klausimą apie tai, ar taryba galėjo nutraukti koalicijos sutartį, jei nepanaikino ankstesnio sprendimo sudaryti koaliciją su LVŽS, Etikos ir procedūrų atsakė, kad vėliau priimtas teisės aktas turi viršenybę prieš anksčiau priimtą teisės aktą.

Skunde buvo kvestionuotas 2017 m. rugsėjo 27 d. Etikos ir procedūrų komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas statuto pažeidimas ir skiriama laiko pažeidimą ištaisyti. Buvo keliamas klausimas dėl to, kad pažeidimą komisija konstatavo ne tiesiogiai surinktame posėdyje, o apklaususi narius elektroninėmis ryšio priemonėmis. Į tai komisija atsakė, kad tais klausimais, kai nesprendžiamas nuobaudų skyrimas konkretiems asmenims, komisija turi teisę sprendimą priimti šiuo būdu.

Etikos ir procedūrų komisijos nuomone, su tarybos sprendimu nesutikę partijos nariai turėjo teisę apskųsti sprendimą suvažiavimui, bet tai nestabdo tarybos sprendimo veikimo ir jie neturėjo trukdyti kitiems nariams įgyvendinti tarybos sprendimą.

„Komisija vertina, kad LSDP frakcijos narių veiksmai, sudarant frakcijų koaliciją ir tokiu būdu veikiant akivaizdžiai priešingai tarybos sprendimu suformuotai partijos valiai ir jos interesams, negali būti pateisinami jų pačių nepritarimu ginčijamam tarybos nutarimui ir kreipimuisi į LSDP suvažiavimą dėl šio tarybos nutarimo panaikinimo“, - rašoma protokole.

Close