LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ALYTAUS MIESTO SKYRIUS

2019–2023 M. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

Alytus sėkmingas tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams

Matyti visą Alytų, išgirsti kiekvieną alytiškį

Alytaus socialdemokratų partijos narių netenkina mieste įsivyravusi didžiulė pajamų nelygybė, skaudi dalies visuomenės socialinė atskirtis, grėsmingi emigracijos iš Alytaus mastai ir kitos opios problemos, reikalaujančios neatidėliotinų sprendimų.

Mes siūlome kurti teisingą ir augantį Alytų. Privalome išklausyti kiekvieną alytiškį, kurti miesto gerovę atsižvelgiant į visų gyventojų interesus. Turime matyti visą Alytų, išgirsti kiekvieną alytiškį.

Todėl sakome: Alytaus miestas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams:

 • galimybę gyventi patogiau;
 • galimybę gauti kokybišką ir visiems vienodai prieinamą socialinę ir sveikatos apsaugą;
 • galimybę pasirūpinti šeimomis, vaikų ugdymu, saugia aplinka.

Mūsų pamatinės vertybės – laisvė, demokratija, socialinis teisingumas ir solidarumas. Joms pasiekti būtina užtikrinti lygias galimybes, sąžiningą valdymą, bendruomenių plėtotę ir tvarų vystymąsi.

Mes tikime, kad Alytus gali geriau, todėl pasitarę su Alytaus gyventojais drąsiai ir atsakingai įsipareigojame atlikti 101 darbą:

 1. Verslo plėtra ir darbo vietų kūrimas
 • Skirsime vienkartinę 3.000 eurų paramą ir apibrėžtą laikotarpį kompensuosime paskolos palūkanų bei patalpų nuomos sąnaudas naujai besisteigiantiems smulkiems verslams.
 • Naujai besisteigiančioms įmonėms apibrėžtam laikotarpiui sumažinsime žemės ir
  nekilnojamojo turto mokesčius.
 • Skatinsime investicijas į Alytaus pramonės parką, pritraukdami ne mažiau kaip 3 naujus investuotojus.
 • Siekdami pritraukti naujus investuotojus, aktyviai bendradarbiausime su VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, svetur gyvenančiais alytiškiais bei vietos verslininkais.
 • Įkursime ūkininkų turgelius kiekviename mikrorajone.
 • Išversime savivaldybės tinklapį alytus.lt į kitas užsienio kalbas.
 • Sieksime, kad Alytaus mieste ar šalia jo būtų įkurta laisvoji ekonominė zona (LEZ).
 • Pritrauksime operatorių naujo sporto viešbučio statybai mieste.
 • Atkursime sėkmingai veikusią verslo konsultacinę tarybą, į jos sudėtį įtraukiant asocijuotas verslo organizacijas ir sėkmingiausius Alytaus verslininkus.
 • Sukursime tinklapį sugrizkialytu.lt, kuriame pateiksime naudingą informaciją norintiems sugrįžti alytiškiams, taip skatinsime emigravusių alytiškių grįžimą į gimtąjį miestą.
 1. Infrastruktūros gerinimas
 • Išasfaltuosime Kurorto, Geležinkelio, Kalnų, Kalnėnų, Alovės, Vėjo, Krivulės, Šlaito, Naujakurių, Mėtų, Saulės, Vaivorykštės, Kreivąją, Dailidžių, Ežerėlių, Genių, Vėtrungės, Ryto, Saulėnų, Rugių , Ateities ir kitas gatves.
 • Sujungsime Panemunės mikrorajoną pėsčiųjų ir dviračių takais su Putinų mikrorajonu ir miesto centru.
 • Atnaujinsime esančias ir pasitarę su Jumis įrengsime naujas vaikų žaidimų aikšteles mikrorajonuose.
 • Pastatysime naujus miesto vartų ženklus prie visų įvažiavimų į miestą.
 • Renovuosime Alytaus m. savivaldybės pastato išorę.
 • Įrengsime viešuosius tualetus miesto sode, Dainų slėnyje, prie kapinių ir kitose gausiai alytiškių lankomose vietose.
 • Didinsime finansavimą daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimui ir naujų įrengimui.
 • Įrengsime papildomas automobilių stovėjimo vietas Topolių, Kaštonų, Jaunimo, Jurgiškių, Šaltinių ir kitose gatvėse.
 • Inicijuosime geresnio susisiekimo su Kaunu projektus, rekonstruojant kelią Kaunas – Alytus.
 • Įrengsime elektromobilių įkrovimo aikšteles kiekviename mikrorajone.
 • Miesto centre įrengsime papildomą automobilių stovėjimo aikštelę.
 • Didinsime daugiamečių gėlynų plotus visuose mikrorajonuose - sieksime tapti žaliausiu miestu Lietuvoje.
 • Siekdami miestui suteikti modernių atspalvių, apleistus ir pilkus pastatus papuošime gatvės meno kūriniais („streetart“).
 1. Miesto plėtra ir valdymas
 • Inicijuosime diskusijas su gyventojais dėl miesto ribų pakeitimo ir besiribojančių gyvenamųjų teritorijų prijungimo prie miesto.
 • Užtikrinsime greitesnes procedūras miesto savivaldybėje, sprendimo priėmimo trukmę sumažindami dvigubai, tobulinsime gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje perkeliant paslaugas į internetinę erdvę.
 • 100% užbaigsime žemės grąžinimą Alytaus mieste.
 • Kelsime idėją perkelti keletą valstybinių įstaigų į Alytų.
 • Įgyvendinsime tik tuos ES projektus, kurie sukuria realią naudą miestui ir jo žmonėms.
 • Į visas darbo grupes bei komisijas įtrauksime bendruomenės atstovus.
 • Vykdysime miesto gyventojų apklausas, kad priimtume tik pačius geriausius sprendimus.
 • Kompensuosime visuomeninių organizacijų steigimo išlaidas.
 • Bendradarbiausime su Alytaus rajono savivaldybe, inicijuodami Verslo parko sukūrimą Alytaus rajone.
 • Sumažinsime miesto skolą, ne mažiau kaip 10% nuo bendros skolos kiekvienais metais.
 1. Socialinė apsauga
 • Daugiau dėmesio ir lėšų skirsime skurdo ir socialinės atskirties mažinimui. Remsime žemiau skurdo ribos gyvenančius asmenis bei šeimas.
 • Didinsime socialinio būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, socialiai pažeidžiamiems asmenims.
 • Skatinsime negalią turinčių miesto gyventojų integraciją – užtikrinsime jų galimybes siekti išsilavinimo, remsime jų įdarbinimą bei pasirūpinsime jų laisvalaikio užtikrinimu, pritaikydami viešąją infrastruktūrą, taikant universalų dizainą.
 • Sukursime fondą, kuris rems miesto gyventojus nutikus nelaimei.
 • Kompensuosime 5 metus banko palūkanas jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą.
 • Prisidėsime prie Alytaus hospiso steigimo.
 • Didinsime finansavimą teikti neįgaliesiems asmeninio asistento paslaugas. Skatinsime socialinio taksi paslaugų teikimą Alytaus mieste.
 • Remsime senelių namų kūrimąsi Alytuje.
 • Skatinsime asmenis su negalia įsitraukti į atvirą darbo rinką.
 • Skatinsime pagyvenusių žmonių socialinį aktyvumą, jų užimtumą, teiksime jiems paramą, prisitaikant prie rinkos sąlygų.
 • Gerinsime be tėvų globos likusių vaikų gyvenimo sąlygas, padėsime jiems augti saugioje ir vaiko raidai palankioje aplinkoje.
 1. Švietimas
 • Didinsime vaikų papildomo užimtumo ir ugdymo prieinamumą bei pasiekiamumą įstaigose, būreliuose, sudarysime sąlygas jiems sportuoti ar įgyti muzikos, meno ir kitų sričių įgūdžių.
 • Įsteigsime STEAM (gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo) centrą Alytuje miesto ir regiono moksleiviams.
 • Bendradarbiausime su žinomu šalies ar užsienio universitetu dėl padalinio (fakulteto) steigimo Alytuje.
 • Pritrauksime mokinių iš Alytaus rajono užpildant laisvas vietas miesto mokyklose.
 • Remsime savarankiškos Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro ir Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas regione, skatinsime reikalingų specialistų rengimą.
 • Remsime suaugusiųjų švietimo programas, leidžiančias gyventojams ilgiau išlikti darbo rinkoje - persikvalifikuojant, įsitraukiant į viso gyvenimo mokymosi veiklas, užimtumą ir geresnės gyvenimo kokybės kūrimą.
 • Remsime Jaunųjų informatikų akademijos veiklą ir skatinsime jaunuosius išradėjus domėtis robotikos veikla.
 • Tęsime tvorų ir žaidimų aikštelių miesto lopšeliuose – darželiuose atnaujinimą.
 • Prie kiekvieno lopšelio - darželio įrengsime automobilių sustojimo aikštelę „Bučiuoju ir važiuoju“.
 1. Sveikata
 • Sieksime įdiegti elektroninę paciento kortelę, galiojančią visose medicinos įstaigose.
 • Didinsime dantų protezavimo fondą ir skatinsime įvairias sveikatos prevencines programas. Pagerinsime odontologines paslaugas vaikams Alytaus poliklinikoje.
 • Atnaujinsime Alytaus S. Kudirkos ligoninės chirurgijos skyrių ir užbaigsime tvarkyti traumatologijos skyrių.
 • Bendradarbiaudami su Alytaus rajono savivaldybe padėsime S. Kudirkos ligoninei įsigyti naują diagnostinę įrangą, padėsime įsteigti geriatrijos skyrių.
 • Sieksime sumažinti eiles pas gydytojus specialistus. Sudarysime sąlygas atvykti ir apsigyventi mūsų mieste specialistams, kurių labiausiai trūksta.
 • Ieškosime būdų kelti medicinos personalo atlyginimus, prisidedant savivaldybei.
 • Didinsime slaugos vietų skaičių Alytaus slaugos įstaigose.
 • Skatinsime nevyriausybines organizacijas teikti priežiūros paslaugas gyventojų namuose.
 • Atnaujinsime medicininę įrangą ir patalpas Pirminės sveikatos priežiūros centre.
 1. Sportas ir Kultūra
 • Sistemingai remsime Alytaus miesto vardą Lietuvoje garsinančias sporto organizacijas ir klubus.
 • Pastatysime modernų individualių sporto šakų centrą (sunkioji atletika, dziudo, imtynės, boksas, tenisas ir kt). Sudarysime sąlygas dengto futbolo maniežo statybai Alytuje.
 • Atnaujinsime sirgalių tribūnas miesto stadione.
 • Atnaujinsime esamas bei įrengsime naują pirtį Alytaus sporto rūmuose.
 • Sieksime organizuoti kuo daugiau tarptautinių varžybų, panaudojant turimą sporto infrastruktūrą bei paverčiant Alytų vienu geriausių sporto centrų visoje Lietuvoje.
 • Sudarysime sąlygas užsiimti fizine kultūra ir sveikatinimosi veikla visiems norintiems – įrengsime naujus ar plėsime esamus treniruoklius viešosiose erdvėse bei mokyklų teritorijose mikrorajonuose.
 • Sudarysime sąlygas senjorams nemokamai sportuoti Alytaus sporto klubuose.
 • Sutvarkysime sporto aikštynus prie miesto mokyklų.
 • Remsime Alytų garsinančius menininkus, meno kolektyvus, renginius, festivalius.
 • Išnaudosime sinagogos pastatą, organizuosime įvairius kultūrinius renginius ir parodas.
 • Užtikrinsime deramą projekto „Alytus kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimą.
 • Inicijuosime Amatų miestelio ir Medinės pilies prie piliakalnio projekto parengimą
 1. Laisvalaikis ir jaunimo reikalai
 • Toliau tvarkysime Jaunimo parko, Dailidžių ir Piliakalnio teritorijas, jas pritaikydami visų miesto gyventojų poilsiui, pramogoms ir turizmui.
 • Sudarysime sąlygas Dainų slėnyje nuo 2020 m. aktyviai leisti laiką bei poilsiauti visiems miesto gyventojams bei atvykstantiems miesto svečiams.
 • Užtikrinsime bendruomenės centrų veiklą kiekviename mikrorajone ir skirsime jų veiklai paramą.
 • Įrengsime vandens batutų erdvę ir šokantį vandens fontaną Dailidės ežerėlyje.
 • Atgaivinsime šokius miesto sode.
 • Atversime mokyklų sporto sales ir stadionus miesto bendruomenei, sudarysime sąlygas sportuoti visiems norintiems.
 • Remsime jaunimo organizacijas ir skatinsime jaunimą aktyviai dalyvauti priimant sprendimus.
 • Skatinsime savanorišką veiklą.
 • Jaunimo parke įrengsime šunų vedžiojimo ir treniravimo aikštelę.
 • Sujungsime visus mieste esančius dviračių takus į vientisą tinklą.
 1. Susisiekimas ir saugumas
 • Įrengsime visų miesto perėjų tinkamą apšvietimą ir didinsime išmaniųjų perėjų skaičių, kad apsaugotume miesto gyventojus nuo nelaimingų eismo įvykių.
 • Įrengsime dengtas autobusų stoteles visame mieste.
 • Plėsime dviračių stovų tinklą visame mieste.
 • Įrengsime daugiau žiedinių sankryžų intensyviausiose gatvėse: Daugų – Ulonų gatvėse, Ulonų – Punsko – Santaikos gatvėse, Pulko – Gardino – Rūtų gatvėse, Santaikos – Likiškėlių gatvėse, Sudvajų – Kepyklos gatvėse, Sudvajų – Likiškėlių gatvėse, Tvirtovės – Ligoninės – Žiburio gatvėse, Kauno – Tvirtovės gatvėse, Naujojoje gatvėje prie įsukimo į „Skydinių teritoriją“, Jiezno – Lakūnų – Sakų gatvėse.
 • Bendraudami su bendruomenėmis parengsime visiems tinkamą viešojo transporto maršrutų grafiką.
 • Apšviesime tamsiausias miesto zonas ir daugiabučių namų kiemus.
 • Bendradarbiaudami su Alytaus policijos komisariatu įrengsime eismo saugumą užtikrinančias priemones intensyviausiose gatvėse.
 • Skatinsime saugios kaimynystės modelio įgyvendinimą Alytaus mieste.
 • Sieksime didesnio saugumo, plėsdami stebėjimo kamerų tinklą visame mieste.
 1. Miesto ūkis ir technologiniai sprendimai
 • Modernizuosime miesto apšvietimo tinklus diegdami atsinaujinančios energetikos technologijas.
 • Įrengsime/plėsime nemokamo bevielio interneto (Wi-Fi) zonas alytiškių susibūrimo vietose bei viešosiose įstaigose.
 • Siūlysime parduoti ar išnuomoti savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų valdomą nereikalingą nekilnojamąjį turtą.
 • Pastatysime Dailidės ežerėlių paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius.
 • Atnaujinsime atliekų konteinerius pakeisdami į pusiau požeminius.
 • Skatinsime atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą visuomeniniuose pastatuose, daugiabučiuose ir individualiuose gyvenamuosiuose namuose.
 • Tęsime daugiabučių namų ir viešųjų pastatų renovaciją, kartu atlikdami ir aplinkos sutvarkymo darbus.
 • 50% sumažinsime žemės mokestį už namų valdos sklypus.

Einame teisingu keliu – Žmonių vardu!!!

Close